Arkivplan.no

Arkivplan - Nes kommune

Nes kommune 22

Velkommen til den elektroniske arkivplanen for Nes kommune

Gjeldende fra 01.05.2009

Denne arkivplanen gjelder fra nevnte dato. Nes kommune sentraliserte da arkivtjenesten og gikk over til fullelektronisk arkivsystem for emnearkivet, eiendomsarkivet og planarkivet.

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Nes kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Nes kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ plikter å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetting om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som rådmann i Nes kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Nes kommune

Else Horge Asplin

Rådmann